Rapport inzien

Als betrokkene kunt u het TVI gevalideerde taxatierapport inzien. 

Vul hieronder de verificatiecode en de postcode van het getaxeerde object in, van het rapport dat u wilt inzien. De verificatiecode staat afgedrukt op het voorblad van het rapport of is u toegezonden per mail.

Het PDF taxatierapport dat u hiermee opvraagt voldoet aan het laatst uitgegeven Taxatierapport Woonruimte en is derhalve ook voorzien van de verplichte bijlagen. Het rapport is opgebouwd conform de PDF/A-3a archiefstandaard en garandeert betrokkenen dat het document er over 20 jaar nog hetzelfde uitziet. Dit rapport is eveneens voorzien van een gecertificeerde handtekening van TVI en gescand op virussen.

Met dit PDF rapport krijgt u de garantie dat het taxatierapport van TVI afkomstig is en dat deze niet is aangepast na ondertekening door de taxateur. Wij adviseren u om dit rapport te downloaden en op te slaan in uw administratie.

Wilt u het TVI gevalideerde taxatierapport, incl. alle (verplichte én overige) bijlagen, inzien dan vinkt u het selectievakje “Samengesteld rapport incl. overige bijlagen” aan alvorens op de button ‘Zoek taxatierapport’ te klikken.

Het samengestelde rapport incl. overige bijlagen is een niet bestaand document en wordt bij het opvragen als het ware ter plekke gegenereerd, voldoet officieel niet aan het laatst uitgegeven Taxatierapport Woonruimte en is niet voorzien van een gecertificeerde handtekening.