TVI verwerkt persoonsgegevens t.b.v.:

- Het valideren van taxatierapporten
- Kwaliteitsverbetering
- Fraudepreventie jegens financiële instellingen
- Onderwijsdoeleinden
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Persoongegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Klik hier voor de Privacy- en gebruiksverklaring van TVI Taxatie Validatie Instituut.