Wanneer is gecontroleerd dat de taxateur aan de normen voldoet wordt het door de taxateur ter validatie aangeboden taxatierapport nagekeken. Deze uitgebreide controle wordt uitgevoerd door één van onze bekwame validatiemedewerkers.

Waar controleert TVI op?

  • Of de gegevens van de opdrachtgever en -nemer, het object en de   doelomschrijving overeenkomen met de opdrachtvoorwaarden;
  • Of er een onderbouwd waardeoordeel is afgegeven;
  • Of er gebruik is gemaakt van de juiste en meest recente bronnen en of   de bewijsstukken hiervan zijn toegevoegd aan het rapport;
  • Of de juiste foto’s zijn meegeleverd en deze de actuele situatie weergeven;
  • Of er geen sprake is van belangenverstrengeling;
  • Of er geen aanwijzingen zoals gewenste' marktwaarde’ zijn meegegeven.