Een betrouwbaar taxatierapport zorgt ervoor dat de geldvertrekker een goede risicoschatting kan maken en beschermt de consument tegen onverantwoorde aankopen en leningen. TVI hecht grote waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid, zowel in de te valideren taxatierapporten als binnen onze organisatie. TVI streeft continue naar kwaliteitsverbetering.

De validatie van taxatierapporten binnen TVI wordt uitsluitend uitgevoerd door goed en permanent geschoolde taxateurs. Alle taxatierapporten worden op een uniforme wijze gevalideerd en geregistreerd in een centrale database. Alleen taxateurs die aan harde normen van deskundigheid en betrouwbarheid voldoen kunnen zich bij TVI aanmelden.

De kwaliteit van onze organisatie en bedrijfsvoering wordt sinds april 2011 geborgd door onze ISO 2001:2015 certificering. TVI voldoet hiermee niet alleen aan de algemene ISO normen maar ook aan het voor validatie instituten verplichte addendum. 

Dit addendum met specifieke normen voor validatie-instituten is opgesteld door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en is verplicht voor aansluiting als validatie instituut bij NRVT en erkenning door Stichting WEW (uitvoerder van NHG).

Klachten

Heeft u toch een klacht? Dan kunt u deze schriftelijk of per e-mail indienen. Uw bericht dient te zijn voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer, de datum en een korte omschrijving van de klacht. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een ontvangst/registratiebevestiging. Uiterlijk 10 dagen hierna ontvangt u een inhoudelijke reactie.