Nieuw model taxatierapport woonruimte per 1 april 2018

17-Oktober-2017

Het NRVT heeft in samenwerking met CHF, NHG, NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar het nieuwe model Taxatierapport woonruimte april 2018 vastgesteld. Dit model gaat het huidige model Taxatierapport financiering woonruimte van 2017 vervangen.


Het nieuwe model Taxatierapport alsmede het Referentievergelijkermodel 2018 vindt u hier:


Model Taxatierapport woonruimte
Referentievergelijker model 2018


Verbeteringen
Het nieuwe model heeft als doel de kwaliteit van taxaties en het validatieproces te verhogen. Verbeteringen die zijn opgenomen, hebben onder andere betrekking op duurzaamheid, de onderbouwingsmethodiek bij de vergelijking met referentieobjecten (hiervoor wordt de referentievergelijker toegevoegd als vast onderdeel van het rapport), het toevoegen van de uniforme meetstaat en uniforme verbouwingsspecificatie als bijlage bij het taxatierapport en het verhogen van de betrouwbaarheid van de modelwaarderapporten.


Overige modellen per 1 juni 2018
De modellen ‘Taxatierapport bijzonder beheer woonruimte’, ‘Taxatierapport transactie woonruimte individueel’ en ‘Taxatierapport transactie woonruimte complex’ worden uiterlijk 1 december 2017 door het NRVT gepubliceerd, zodat de marktpartijen vanaf dat moment de wijzigingen technisch kunnen implementeren. Op 1 december 2017 kunt u de genoemde modellen zowel vinden op de website van het NRVT als op onze.


Implementatie TVI en taxatool
TVI is gestart met de voorbereidingen tot implementatie van het nieuwe model Taxatierapport woonruimte april 2018 in haar systemen alsmede die van taxatool en m.taxatool.nl. Wij houden u via de bekende nieuwskanalen op de hoogte van de vorderingen.


Vragen?
De nieuwe modellen zijn ook als onderwerp voor de permanente educatie voor taxateurs in het eerste kwartaal 2018 opgenomen. T.z.t zal de NRVT een nadere toelichting en veelgestelde vragen met antwoorden beschikbaar stellen op hun site. Heeft u eerder of andere inhoudelijke vragen over het model, dan kunt u hiervoor bij het NRVT terecht middels het volgende e-mailadres: ec-wonen@nrvt.nl. Vragen over de implementatie in tvi en taxatool kunt u stellen via: info@tvi.nl.