EVS Proof met de Opdrachtvoorwaarden van TVI

01-Oktober-2016

Per 1 oktober 2016 moeten de opdrachtvoorwaarden aan het taxatierapport toegevoegd worden. Met de opdrachtvoorwaarden gaat de taxateur een “overeenkomst” aan met de opdrachtgever. In deze overeenkomst worden alle voorwaarden vastgelegd rondom de taxatieopdracht. Om het proces zo eenvoudig en transparant mogelijk te houden voor taxateurs heeft TVI alle stappen met betrekking tot de opdrachtvoorwaarden per 1 oktober opgenomen in de TVI Workflow.


Hoe werkt dit?
De taxateur of zijn opdrachtgever vraagt een TVI Rapport via de website van TVI. Er wordt een dossier aangemaakt in het account van de taxateur. Per dossier is er een knop toegevoegd waarmee de taxateur opdrachtvoorwaarden genereert. De taxateur kan deze vervolgens bewerken, aanvullen, opslaan en bevestigen. Bij het bevestigen kan de taxateur er voor kiezen de opdrachtvoorwaarden ter digitale ondertekening aan zijn/haar opdrachtgever te zenden. Binnen een beveiligde omgeving kan de opdrachtgever de opdrachtvoorwaarden inzien, controleren en (digitaal) ondertekenen.


Wanneer de taxateur de ondertekening zelf heeft verzorgd volstaat de taxateur met een verklaring hij reeds over door beiden partijen ondertekende, opdrachtvoorwaarden beschikt, die identiek zijn aan de door de hem/haar gegenereerde opdrachtvoorwaarden in TVI. De PDF 'Opdrachtvoorwaarden’ wordt automatisch als bijlage aan het rapport toegevoegd.


Bij wijzigingen gedurende het taxatieproces dienen nieuwe opdrachtvoorwaarden tussen de taxateur en de opdrachtgever tot stand te komen. Taxateurs, let op! U voldoet alleen aan het NRVT reglement als u deze wijzigingen zelf doorvoert (niet uw validatie instituut!) en de nieuwe opdrachtvoorwaarden opnieuw laat ondertekenen door uw klant alvorens u het taxatierapport verder uitwerkt. Door te werken met de TVI Workflow voldoet u automatisch ook aan de NRVT regels.