Nieuw rekenmodel voor Marktwaarde in verhuurde staat

11-Oktober-2019

Steeds meer geldverstrekkers bieden een ‘buy-to-let’ product aan waarmee woningen in een verhuurde staat gefinancierd worden. Hiermee is er ook een toenemende behoefte aan taxatierapporten met een ‘marktwaarde (in verhuurde staat)’. Het kan daarbij gaan om zowel het waarderen van woningen die reeds verhuurd zijn als woningen die na de transactie verhuurd gaan worden. Geldverstrekkers zien graag een extra onderbouwing in taxatierapporten waarin sprake is van een ‘marktwaarde (in verhuurde staat)’.

Om de taxateurs die op dit terrein wel deskundig zijn maar waarvoor het geen dagelijkse praktijk is (en die dus veelal nog geen eigen werkwijze en rekensystematiek toepassen) zijn door een aantal betrokken marktpartijen voorbeeldproducten (her)ontwikkeld:
1. De ‘Berekening van de marktwaarde (in verhuurde staat)’;
2. De toelichting voor taxateurs hierop;
3. De Q&A over de ‘Berekening van de marktwaarde (in verhuurde staat)’;
4. Een aanpassing in het opleidingsprogramma van de grote opleiders;


Deze producten kunt u gebruiken als ondersteuning bij het bepalen van de marktwaarde (als de woning reeds is verhuurd) of van de marktwaarde met bijzonder uitgangspunt dat de woning is verhuurd (als vaststaat dat deze verhuurd gaat worden).  Let op: Deze producten zijn bedoeld voor de waardering van een enkele verhuurde woning (al dan niet in particulier bezit) en zijn niet bedoeld voor het waarderen van beleggingsportefeuilles!

In de Q&A zijn de meest gestelde vragen en antwoorden opgenomen. Staat uw vraag er niet bij, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen of met uw brancheorganisatie. In de komende periode zal de Q&A verder worden uitgebreid en worden gepubliceerd op de (leden)sites van de aangesloten organisaties.


Bij elke taxatie blijft het uitgangspunt dat u als taxateur alleen dat taxeert waarvoor u zichzelf deskundig en capabel acht. De producten zijn ontwikkeld om u te helpen bij uw onderbouwing. Het gebruik is niet verplicht. Indien u gebruik maakt van eigen producten is dat natuurlijk ook goed. Als uw onderbouwing maar klopt.


De Academie voor Vastgoed, KPE Vastgoed en Beroepsopleiding Makelaars hebben in hun programma een cursus beschikbaar die specifiek gericht is op de taxateur die woningen in verhuurde staat waardeert. Wij adviseren u om bij één van de genoemde opleiders de cursus ‘Taxeren woning financieren in verhuurde staat’ te volgen. In deze cursus krijgt u uitleg over het huurrecht bij woonobjecten en de mogelijke berekeningswijze(n), met aandacht voor de benodigde bijlagen en de verdere juridische aspecten die horen bij verhuurde woningen.


Academie voor Vastgoed
Alles wat u moet weten om een taxatierapport voor de financiering van een woning in verhuurde staat op te stellen en te laten valideren leert u in de cursus ‘Taxeren financiering woning in verhuurde staat’. Deze cursus is door de Academie voor Vastgoed in samenwerking met hypotheekverstrekker Woonfonds ontwikkeld. Inschrijven voor deze cursus kan via deze hyperlink.


Beroepsopleiding makelaars B.V.
Beroepsopleiding Makelaars B.V. organiseert dit jaar een kort bijscholingsprogramma voor taxateurs die reeds ervaren zijn in het taxeren van woningen in verhuurde staat voor financieringsdoeleinden. Dit programma van een dagdeel wordt georganiseerd in de maanden november en december. Begin 2020 zal een uitgebreid programma beschikbaar zijn voor taxateurs met weinig ervaring in het taxeren van woningen in verhuurde staat. Dit uitgebreide programma zal onderdeel zijn van het aanbod van Beroepsopleiding Makelaars B.V. voor de NRVT permanente educatie 2020. Meer informatie krijgt u via deze hyperlink.


KPE Vastgoed
KPE Vastgoed, de opleider voor makelaars en taxateurs die bij willen blijven. Volg nu een van onze opleidingen over de huur en verhuur van woningen en het waarderen van een verhuurde woning. Speciaal op dit onderwerp is een verkorte opleiding samengesteld welke medio oktober 2019 beschikbaar is. Daarnaast is ook een uitgebreide opleiding beschikbaar rond alle aspecten van de huur en verhuur van woonruimte.
Inschrijven voor deze cursus kan via deze hyperlink.