Nieuwe meetinstructies per 1 Juli 2019

17-Juni-2019

Al meer dan tien jaar bevorderen de meetinstructies en de fotowijzer woningen de uniformiteit in het meten en registreren van woningen voor diverse doeleinden, zoals voor taxaties, aanbiedingen door makelaars en voor diverse overheidsdoeleinden.


De samenwerkende partijen Aedes, BAG BAO, NVM, NRVT, VastgoedPro, VBO, VNG en Waarderingskamer streven naar duidelijke richtlijnen die zowel voor professionals als voor consumenten en belanghebbenden toe te passen zijn.


Op basis van de ervaringen van de gebruikers van de meetinstructies en fotowijzer zijn deze richtlijnen verbeterd in een nieuwe versie. Deze versies zullen van kracht worden vanaf 1 juli 2019.


Daarbij is de meetinstructie afgestemd op de gewijzigde Wet BAG, zodat de meetinstructie goed bruikbaar blijft voor het bepalen van de oppervlakte van verblijfsobjecten die zijn vastgelegd in de Basisregistratie adressen en gebouwen.


Inhoudelijk is de uitzonderingsregel voor souterrains met een beperkte netto-hoogte verduidelijkt. Waar de uitzondering eerst alleen betrekking had op woningen in Amsterdam, is deze nu ook van toepassing op woningen buiten Amsterdam. Omdat in de praktijk meerdere interpretaties bestonden van de uitzondering is ervoor gekozen te verduidelijken dat de uitzondering alleen geldt voor woningen die geheel bestaan uit een souterrain. Bij woningen die slechts gedeeltelijk bestaan uit een souterrain gelden de gewone regels voor het bepalen van de overige inpandige ruimte.


Verder is de lijst met veel gestelde vragen aangevuld met antwoorden op veel voorkomende vragen en voorzien van een aantal praktische voorbeelden. De meetinstructie bruto inhoud is, inhoudelijk, ongewijzigd.

Hieronder vindt u de nieuwe versies: 
Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen
Meetinstructie Bruto inhoud woningen
Fotowijzer woningen

Om het uniform rapporteren over metingen op basis van de Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen (juli 2019) eenvoudiger te maken is een Meetstaat opgesteld. Deze meetstaat is een invulbare pdf. Gebruikers kunnen door deze meetstaat openen en Acrobat Reader en dan eenvoudig de gemeten maten invoeren. De berekening van de uiteindelijke gebruiksoppervlakte (inclusief de uitsplitsing naar woonruimte, etc.) wordt dan eenvoudig gedaan. Door deze meetstaat uit te printen of digitaal op te slaan kan deze bijvoorbeeld worden gebruikt als bijlage bij een taxatieformulier. Sinds 1 april 2018 is een dergelijke meetstaat verplicht voor taxatierapporten woningen voor financieringsdoeleinden.

Bij het opstellen van een TVI Gevalideerd taxatierapport is het invullen van de meetstaat conform NEN 2580 reeds een vast onderdeel van het taxatieproces.
Meetstaat conform de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen


Naar aanleiding van de gebruikservaringen is ook een document opgesteld met veel gestelde vragen en antwoorden over de meetinstructies; 
Veel gestelde vragen en antwoorden meetinstructies NEN 2580