Woningcorporatie

Wilt u als woningcorporatie snel en eenvoudig uw taxatieopdrachten uitzetten en beheren? Maak dan uw keuze voor TVI!  Ongeacht het doel van de taxatie, of er sprake is van een vorm van Verkoop onder Voorwaarden, u ontvangt een transparant en betrouwbaar taxatierapport welke voldoet aan alle gestelde normen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Binnen de workflow van TVI zijn specifieke functionaliteiten voor woningcorporaties beschikbaar. Het systeem stroomlijnt uw te nemen acties en bewaakt de voortgang van uw taxatieopdrachten. Deze manier van werken is efficiënt, zowel voor u als de taxateur die uw opdracht uitvoert.

Functionaliteiten

VOORKEURTAXATEURS
Vanuit uw TVI account kunt u direct taxatieopdrachten toekennen aan een eigen selectie van voorkeurtaxateurs.

AANSTUREN TAXATIEPROCES
Het TVI systeem stuurt de taxateur in het taxatieproces aan. Het systeem zorgt er automatisch voor dat de taxateur op het juiste moment over de door u beschikbaar gestelde informatie en documenten beschikt. Hiernaast kunt u een ‘voorkeur’ datum voor opname opgeven en de werkelijke datum (bevestigd) zien.

DIGITAAL ONDERTEKENEN
Vanuit TVI tekenen u en de taxateur de Opdrachtvoorwaarden voor de proffesionele taxatiedienst digitaal! U ontvangt de getekende PDF Opdrachtvoorwaarden in uw mailbox.

VOORTGANGSBEWAKING
Het TVI systeem bewaakt de doorlooptijden van het taxatieproces en herinnert taxateurs aan overeengekomen termijnafspraken.

KOPPELINGEN
TVI heeft koppelingen met de meest gebruikte CRM en Verkoopsystemen van en voor woningcorporaties die er beschikbaar zijn. Laat ons bij aanmelding weten van welk systeem u thans gebruikmaakt. Is dit een partner van ons dan kunnen wij de TVI koppeling doorgaans binnen 24 (laten) activeren.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in en ontvang inloggegevens voor uw eigen TVI account in uw mailbox. Hiermee kunt u direct aan de slag. 

WAT ZIJN DE KOSTEN? 
Uw aanmelding en aansluiting zijn geheel gratis! 

Ons validatietarief bedraagt € 37,50 exclusief BTW per (conform) NHG/NRVT gevalideerd rapport.

Dit bedrag wordt door de taxateur afgedragen aan TVI, welke dit bedrag op zijn beurt doorbelast aan de opdrachtgever.