TVI Taxatie Validatie Instituut

TVI is een ervaren en onafhankelijk validatie instituut dat zich onderscheidt door service en snelheid tegen het laagste validatietarief, € 36,50 excl. BTW, van Nederland.

TVI valideert taxatierapporten voor diverse doeleinden, waaronder:
- Financiering (met en zonder NHG);
- Woningcorporatie (individueel en complex;
- Bijzonder of Intensief Beheer.

Kwaliteitsgarantie
Met een "TVI gevalideerd" taxatierapport beschikt u over de garantie dat zowel de controle van de taxateur alsmede de beoordeling van het taxatierapport volgens vastgestelde normen heeft plaatsgevonden. Deze normen zijn opgesteld door Stichting Taxaties en Validaties (STeV), bestaande uit de brancheorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro en zijn vastgesteld in het ISO 9001:2008 Addendum. Het Waarborgfonds Eigen Woningen, het uitvoerende orgaan van de NHG heeft deze normen integraal overgenomen.
 

taxatool
 
taxatool mobiel